Vastuullisuudesta
logo

Miksi vastuullisuusviestintä kannattaa?

Nykyisessä markkinatilanteessa luottamusta herättävä, mahdollisimman läpinäkyvä ja konkretiaa tarjoava vastuullisuusviestintä on arvokas kilpailutekijä, joka kannattaa valjastaa yrityksesi bisneksen ytimeen. Se tuo tullessaan monenlaisia merkittäviä hyötyjä, jotka näkyvät ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnissa – mutta myös rahallisena kannustimena.

Muun muassa näiden syiden takia vastuullisuusviestinnältä ei kannata ummistaa silmiään:

Haluatko sinäkin ottaa ilon irti vastuullisuusviestinnän hyödyistä?

Nelli

Vastuullisuusviestinnän kulmakivet

Yrittäjänä pyrin siihen, että tulevaisuudessa vastuullisuusviestinnästä ei tarvitsisi puhua erikseen vastuullisena viestintänä. Vastuullisuus tulisi olla jokaisessa organisaatiossa niin sisäänrakennettu voimavara, ettei sitä ole tarpeen alleviivata viestinnän keinoin.

Toistaiseksi tekemistä riittää yhdessä jos toisessakin yrityksessä, joten liikkeelle kannattaa lähteä matalalla kynnyksellä. Kaiken ei tarvitse olla heti valmista, eikä kukaan ole täydellinen. Vastuullisuus on pitkäjänteinen matka, koska aina on varaa kehittyä.

Omaa tietotaitoani vastuullisuusviestinnästä olen ammentanut muun muassa Communikén vastuullisuusviestinnän koulutuksesta, lukuisista alan webinaareista ja artikkeleista sekä tietokirjallisuudesta. Lisäksi olen perehtynyt vastuullisuuden ulottuvuuksiin juttukeikoilla toimittajan roolissa.

Mitä vastuullisuusviestintä sitten tarkoittaa minulle ja Mandariinimedialle?

Vastuullisuusviestintä on sitä, että organisaation aidoista arvoista, merkittävästä vastuullisuustyöstä, konkreettisista saavutuksista ja realistisista tavoitteista viestitään läpinäkyvästi, selkeästi ja uskottavasti – sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolelle.


Mandariinimedian vastuullisuusviestintä pohjautuu seuraaviin arvoihin:

AVOIMUUS

Asioiden peittely ei johda mihinkään. On parempi olla raa’an rehellinen ja mahdollisimman läpinäkyvä. Avoin viestintä valaisee yrityksen toimintaa eri näkökulmista. Avoimuus on myös armollista, koska se tarjoaa mahdollisuuden olla epätäydellinen. Onnistumiset ja epäonnistumiset kuuluvat asiaan. Keskeneräisyydestä versoo merkityksellisiä saavutuksia, ja joka askeleesta kannattaa viestiä vastuullisuuden polulla.

INNOSTUS

Monimutkaisilta tuntuvista vastuullisuuden teemoista voi olla joskus vaikea saada kunnolla otetta. Silti niistäkin voi viestiä ymmärrettävästi ja luovasti – ja ennen kaikkea innostavasti. Parhaimmillaan vaikuttava vastuullisuusviestintä kannustaa muitakin tekemään vastuullisia tekoja. Innostus on polttoainetta oivaltavalle, samaistuttavalle ja houkuttelevalle viestinnälle. Vastuullisuusviestinnän ei tarvitse olla turhan vakavaa.

ROHKEUS

Vastuullisuuskysymykset eivät ole aina pelkästään helppoja, hauskoja tai mukavia. Niiden ratkaisemiseen voi liittyä tunteita laidasta laitaan: toisaalta voimattomuutta ja häpeää, toisaalta inspiroitumista ja toiveikkuutta. Kaikesta huolimatta vaikeista asioista on syytä puhua, eikä sivuuttaa niitä olankohautuksella. Aito vastuullisuuspuhe vaatii rehtiä rohkeutta. Arkailematon viestintä kantaa ennen pitkää hedelmää.

Tietosuojaseloste
Verkkosivut: Toni Leppänen, valokuvat: Laura Karlin / L. Karlin Creative